ფიზიკური პირებისთვის დეპოზიტების სავალდებულო დაზღვევის ზღვარი