იმერეთის დანიშნულების ადგილის მმართვის ორგანიზაცია