30.Dec .2020 10:27

2020 წლის შეჯამებით ივა ჭყონია და შოთა ბურჯანაძე საქმიან დილაში

338
Back

2020 წლის შეჯამებით ივა ჭყონია და შოთა ბურჯანაძე საქმიან დილაში


სტუმრები: ივა ჭყონია - საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია, თავმჯდომარე;
შოთა ბურჯანაძე - "რესტორატორთა ასოციაცია", პრეზიდენტი