15.Mar .2023 19:50

#ანალიტიკა - მომხმარებელთა უფლებების დაცვა - სურსათის ეროვნულ სააგენტოში არსებული სურათი;

Back

მომხმარებელთა უფლებების დაცვა - სურსათის ეროვნულ სააგენტოში არსებული სურათი;

სტუმარი: ვასილ კვერნაძე – სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უვნებლობის დეპარტამენტის უფროსი