02.Feb .2023 13:39

“არქის” წარმატების მთავარი განმსაზღვრელი გუნდია - ელენე ბარათაშვილი ქალების ნარატივი

Back

“არქის” წარმატების მთავარი განმსაზღვრელი გუნდია - ელენე ბარათაშვილი ქალების ნარატივი

სტუმარი: ელენე ბარათაშვილი - “არქის” მარკეტინგის ხელმძღვანელი