24.Sep .2021 13:24

ახალშობილის მოვლა - რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა? - მანანა შალუტაშვილი ქალების ნარატივში

Back

ახალშობილის მოვლა - რა უნდა გაითვალისწინონ მშობლებმა? - მანანა შალუტაშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: მანანა შალუტაშვილი - "დავით დავარაშვილის კლინიკა", დირექტორი;