05.Jul .2021 13:24

ახლი პროექტები „ღვინის ქარხნის“ტერიტორიაზე - ქრისტი ჭანიშვილი ქალების ნარატივში

Back

ახლი პროექტები „ღვინის ქარხნის“ტერიტორიაზე - ქრისტი ჭანიშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: ქრისტი ჭანიშვილი - "ღვინის ქარხანა N1"-ის ფინანსური დირექტორი.