17.Sep .2021 15:40

ბიუროკრატიის ეფექტიანობა - შეფასება

358
Back

ბიუროკრატიის ეფექტიანობა - შეფასება

სტუმრები: ლევან ალაფიშვილი - იურისტი;
გოგა თუშურაშვილი - IDFI-ის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი;
მიხეილ კუკავა - PMCG-ის ეკონომისტი.