04.Oct .2022 14:18

ბუნებრივი რეცეპტით შექმნილი “საპონერია“ - ანი კაჭკაჭიშვილი ქალების ნარატივში

Back

ბუნებრივი რეცეპტით შექმნილი “საპონერია“ - ანი კაჭკაჭიშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: ანი კაჭკაჭიშვილი - “საპონერია”-ს დამფუძნებელი;