22.Jan .2021 10:40

#COVID19​-ის გამოწვევები და რეკომენდაციები მთავრობისთვის - სანდრო ურუშაძე საქმიან დილაში

199
Back

#COVID19-ის გამოწვევები და რეკომენდაციები მთავრობისთვის - სანდრო ურუშაძე საქმიან დილაში

სტუმარი: სანდრო ურუშაძე - ჯანდაცვის სპეციალისტი