05.Mar .2021 13:16

დაგვიანებული ვაქცინაცია - ნინო მირზიკაშვილი #საქმიანიდილა​-ს #ანალიტიკაში​

Back

დაგვიანებული ვაქცინაცია - ნინო მირზიკაშვილი #საქმიანიდილა-ს #ანალიტიკაში

სტუმარი: ნინო მირზიკაშვილი - ილიაუნის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ჯანდაცვის სპეციალისტი