03.Aug .2022 13:22

„დავით ვაშაძის ფიტო-ბალნეოთერაპიის ცენტრი” გაიხსნა - ირმა დაუშვილი ქალების ნარატივში

Back

„დავით ვაშაძის ფიტო-ბალნეოთერაპიის ცენტრი” გაიხსნა - ირმა დაუშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: ირმა დაუშვილი - შპს “ნუნისის” , “დიოს” და “დავით ვაშაძის ფიტო-ბალნეოთერაპიის ცენტრი”-ს დამფუძნებელი;