06.Mar .2023 13:10

“ფემინიზმი კაცებისათვის” - ირინა ტორონჯაძის წიგნის სატელევიზიო პრეზენტაცია

Back

“ფემინიზმი კაცებისათვის” - ირინა ტორონჯაძის წიგნის სატელევიზიო პრეზენტაცია

სტუმარი: ირინა ტორონჯაძე - “ფემინიზმი კაცებისათვის” წიგნის ავტორი