06.Feb .2021 20:24

#ForbesTalks - გიორგი ისაკაძის #ინტერვიუ ზურაბ ლალაზაშვილთან

Back

#ForbesTalks - გიორგი ისაკაძის #ინტერვიუ ზურაბ ლალაზაშვილთან

ზურაბ ლალაზაშვილი - BDO, მმართველი პარტნიორი;
გიორგი ისაკაძე - Forbes Georgia, მთავარი რედაქტორი;