05.Oct .2020 11:31

გადახდისუნარიანობის შესახებ კანონი და გაკოტრების მმართველის ინსტიტუტი

357
Back

გადახდისუნარიანობის შესახებ კანონი და გაკოტრების მმართველის ინსტიტუტი - საქმიან დილაში დავით კლდიაშვილი გიორგი ბათლიძეს მასპინძლობს


სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
გიორგი ბათლიძე - იურიდიული ფირმა „ბი ელ სი“-ს პარტნიორი