12.Oct .2021 12:54

გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის პროფესია

162
Back

გადახდისუუნარობის პრაქტიკოსის პროფესია

სტუმრები: ლაშა ნოდია - შპს ,,ნოდია ურუმაშვილი და პარტნიორების'' დირექტორი;
დავით გელაშვილი - BDO ლეგალის ხელმძღვანელი