24.Jan .2023 14:47

Georgian Property Management-ის მისია და მიზნები - ნატო ბოჭორიშვილი ქალების ნარატივში

Back

Georgian Property Management-ის მისია და მიზნები - ნატო ბოჭორიშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: ნატო ბოჭორიშვილი - Georgian Property Management-ის გენერალური დირექტორი;