18.Mar .2022 13:20

ინტერვიუ იაროსლავა ბაბიჩისთან - რომელი ბაზარი გვირჩევნია: ევროპის თუ რუსეთის?

305
Back

ინტერვიუ იაროსლავა ბაბიჩისთან - რომელი ბაზარი გვირჩევნია: ევროპის თუ რუსეთის?

იაროსლავა ბაბიჩი - წამყვანი ეკონომისტი, ISET