13.Feb .2023 02:18

ინტერვიუ პანკაჟ ბირლთან - Marriott International-ის ვიცე-პეზიდენტი

210
Back

  • Marriott International-ის ვიცე-პეზიდენტი საქართველოში;
  • Marriott International - საქართველოს ისტორიული ინვესტორი;
  • “საქართველო შესაძლებლობების საბადოა”;
  • Marriott International-ის შედეგები საქართველოში;
  • Marriott International-ის გეგმები საქართველოში;
  • Marriott International-ის გეგმები რეგიონში; “საქართველოში საოცარი ისტორია დავწერეთ”;

სტუმარი:

პანკაჟ ბირლა - Marriott International-ის ვიცე-პეზიდენტი