18.Dec .2020 11:16

ინვესტორთა საბჭოს როლი - #ინტერვიუ გიორგი ჩერქეზიშვილთან

292
Back

ნვესტორთა საბჭოს როლი - #ინტერვიუ გიორგი ჩერქეზიშვილთან


გიორგი ჩერქეზიშვილი - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს უფროსი