23.May .2021 11:40

იურიდიული ინდუსტრიის გამოწვევები პანდემიისას - #ინტერვიუ ლაშა ნოდიასთან

229
Back

იურიდიული ინდუსტრიის გამოწვევები პანდემიისას - #ინტერვიუ ლაშა ნოდიასთან


ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”, მმართველი პარტნიორი;