30.Apr .2021 12:07

ჯანდაცვის პოლიტიკა: ექსპერიმენტი თუ თანმიმდევრული ხედვა?

297
Back

ჯანდაცვის პოლიტიკა: ექსპერიმენტი თუ თანმიმდევრული ხედვა?

სტუმრები: ქეთევან ჩხატარაშვილი - საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი;
მაია მახარაშვილი - სიმონ ხეჩინაშვილის სახელობის საუნივერსიტეტო კლინიკის დირექტორი.