14.Jun .2022 14:46

ჟურნალ “OK!”-ის ახალი რედაქტორი ჰყავს - მაია წერეთელი ქალების ნარატივში

Back

ჟურნალ “OK!”-ის ახალი რედაქტორი ჰყავს - მაია წერეთელი ქალების ნარატივში

სტუმარი: მაია წერეთელი - ჟურნალი “OK!”-ის მთავარი რედაქტორი;