23.Apr .2021 12:00

ლარიზაციის პოლიტიკა - გიორგი პაპავას შეფასება

Back

ლარიზაციის პოლიტიკა - გიორგი პაპავას შეფასება

სტუმარი: გიორგი პაპავა - ISET-ის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვანი ეკონომისტი