https://bm.ge/ka/uploads/banner9/1140-x140px.gif
30.Oct .2020 11:37

ლოქდაუნის პერსპექტივა და შედეგები - სოსო ბერიკაშვილი საქმიან დილაში

Back

ლოქდაუნის პერსპექტივა და შედეგები - სოსო ბერიკაშვილი საქმიან დილაში

სტუმარი: სოსო ბერიკაშვილი - "კავკასიის უნივერსიტეტი", ეკონომიკის სკოლის დეკანი