19.Oct .2021 13:06

მერია სკანდინავიელი ინვესტორებისთვის წარსადგენი სტარტაპების რეგისტრაციას იწყებს - ნინო მაღრაძე ქალების ნარატივში

239
Back

მერია სკანდინავიელი ინვესტორებისთვის წარსადგენი სტარტაპების რეგისტრაციას იწყებს - ნინო მაღრაძე ქალების ნარატივში

სტუმარი: ნინო მაღრაძე - მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის უფროსი