05.Aug .2022 20:55

მთავრობის “ბარტერი” “ვისოლ ჯგუფთან”- რა ქონებები გაიცვალა?

Back

2 ჰექტრის სანაცვლოდ 8 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი - საქართველოს მთავრობასა და ვისოლ პეტროლოუმ ჯორჯიას შორის შეთანხმება შედგა. რის საფუძველზეც ბიზნესმა კერძო საკუთრებაში არსებული 5 მიწის ნაკვეთი სახელმწიფოს დაუბრუნა, სანაცვლოდ კი კონკრეტული პირობებით 7 მიწის ნაკვეთი მიიღო. ნაკვეთებს შორის მოხვდა დიღომში არსებული ავაზას სპორტკომპლექსიც, რომელიც თავის დროზე 5000 ლარად ვისოლ ჯგუფის შვილობილმა კომპანია ვილაჯიომ შეისყიდა. რა მიწის ნაკვეთები დათმო ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიამ და რა მიიღო სანაცვლოდ ბიზნესმა?