11.Oct .2021 09:14

#მხოლოდქართული: GM Pharma -უმსხვილესი ფარმა საწარმო რეგიონში

394
Back

#მხოლოდქართული: GM Pharma -უმსხვილესი ფარმა საწარმო რეგიონში

ლევან ვარდუაშვილი - GM Pharma, განვითარებისა და მარკეტინგის დირექტორი;