22.Jun .2021 10:10

Nodia, Urumashvili & Partners: რა წესით ნაწილდება გადახდისუუნარობის მასა?

419
Back

Nodia, Urumashvili & Partners: რა წესით ნაწილდება გადახდისუუნარობის მასა?

სტუმრები: თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“, იურისტი;
გიორგი ბათლიძე - იურიდიული ფირმა „ბი ელ სი“-ს პარტნიორი