06.Jul .2021 11:11

“ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”: რა განსაზღვრავს წარმატებული რეაბილიტაციის პროცესს?

219
Back

რა განსაზღვრავს წარმატებულ რეაბილიტაციის პროცესს?

სტუმარი: ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”, მმართველი პარტნიორი;
სოლომონ ბაღაშვილი - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების” იურისტი;