20.Sep .2021 13:09

#ქალებისნარატივი: ინტერვიუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ, მედია ჯანიაშვილთან

Back

#ქალებისნარატივი: ინტერვიუ ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელ, მედია ჯანიაშვილთან

მედია ჯანიაშვილი - "ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის" ხელმძღვანელი;