25.Nov .2020 11:51

"ჰოსპიტალურ სექტორზე ისრების გადატანა სწორი არაა" - ნინო მირზიკაშვილი ქალების ნარატივში

Back

"ჰოსპიტალურ სექტორზე ისრების გადატანა სწორი არაა" - ნინო მირზიკაშვილი ქალების ნარატივში

სტუმარი: ნინო მირზიკაშვილი - ილიაუნის მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი, ჯანდაცვის სპეციალისტი