09.Nov .2021 09:12

"მწვანე პასპორტების" რეგულაცია - ბიზნესის შეფასებები

157
Back

ვის ეხება და რა პრონციპით იმუშავებს მწვანე პასპორტი პირველი დეკემბრიდან, როგორ გააკონტროლებს ბიზნესი სტუმრების კოვიდსტატუსს?