17.Mar .2023 17:58

რა არის მეწარმეთა შესახებ კანონის მთავარი მიზანი? - ნინო ერაძე ანალიტიკაში

Back

რა არის მეწარმეთა შესახებ კანონის მთავარი მიზანი?

სტუმარი: ნინო ერაძე - „ლოიალტეს“ მთავარი იურისტი;

#ანალიტიკა ელენე კვანჭილაშვილთან ერთად;