12.Oct .2022 20:20

რა ეტაპზეა ფოთის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტი?

136
Back

აქვს თუ არა ისევ „კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის“ მმართველ კომპანია APM TERMINALS POT-ს პორტის გაფართოების სურვილი, რომელშიც 250 მლნ დოლარის ინვესტიციის განხორციელება ჰქონდა დაანონსებული და რა ეტაპზეა სახელმწიფოსთან მოლაპარაკებები ფოთის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტზე?