25.Feb .2022 15:00

რა შედეგები აქვს “ჯიპიაის” სატვირთო, საზღვაო სატრანსპორტო დაზღვევაში?

140
Back

რა შედეგები აქვს “ჯიპიაის” სატვირთო, საზღვაო სატრანსპორტო დაზღვევაში?

სტუმარი: გიორგი ხაჟომია, „ჯიპიაი ჰოლდინგის“ სატვირთო, საზღვაო სატრანსპორტო დაზღვევის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი