16.Dec .2021 13:20

„რაც უფრო მეტად გავუღიმებთ ცხოვრებას, ცხოვრებაც ასევე გაგვიღიმებს“ - თინათინ მუშკუდიანის ნარატივი

127
Back

„რაც უფრო მეტად გავუღიმებთ ცხოვრებას, ცხოვრებაც ასევე გაგვიღიმებს“ - თინათინ მუშკუდიანი ქალების ნარატივში

სტუმარი: თინათინ მუშკუდიანი - სტომატოლოგი; „დენტ ადეპტის“ დამფუძნებელი.