06.Sep .2021 12:35

რამდენად მნიშვნელოვანია სამართლის ეკონომიკური ანალიზი?

192
Back

რამდენად მნიშვნელოვანია სამართლის ეკონომიკური ანალიზი?

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
სანდრო შარაშენიძე - ჩიკაგოს უნივერსიტეტის მაგისტრანტი, ფრანკლინის კლუბის დამფუძნებელი;