18.Jun .2021 10:41

რას საქმიანობს „ფრუტ ლოჯისტიკა“?

463
Back

კომპანია "ფრუტ ლოჯისტიკა“ 2019 წელს დაარსდა ქართველი ფერმერების მხარდაჭერისთვის, საქართველოში აგრო მიმართულების სამაცივრე მეურნეობის განვითარების, ლოგისტიკის, დისტრიბუციის, ადგილობრივი და უცხოური აგრომარკეტებისა და ბაზრების მომარაგების მიმართულებით საქმიანობს.

სტუმრები: ივა ჭყონია - საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაცია, ხელმძღვანელი;
ნინო კაპანაძე - კომპანია "ფრუტ ლოჯისტიკა", დამფუძნებელი და დირექტორი.