23.Mar .2023 19:05

რას უპირებს სახელმწიფო „რესპუბლიკურ საავადმყოფოს“?

Back

"მოგვეცით მუშაობის უფკება"- რესპუბლიკური საავადმყოფოს თანამშრომელებმა დღეს აქცია გამართეს. მიზეზი კლინიკაში მიმდინარე რეორგანიზაცია და კონკრეტული განყოფილებების დახურვაა. ხვალიდან მუშაობას ოფიაციალურად შეწყვეტს კლინიკის 2 განყოფილება.