20.Dec .2021 13:18

,,რატომ უნდა მიმართო გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებას თუ არ ხარ გაკოტრებული“?

167
Back

,,რატომ უნდა მიმართო გადახდისუუნარობის საქმისწარმოებას თუ არ ხარ გაკოტრებული“?

სტუმარი: თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ იურისტი;