18.Dec .2020 23:38

რეფორმები და ინვესტორთა საბჭო

Back

კოვიდ-19-მა ინვესტორთა საბჭოს დღის წესრიგზე გავლენა მხოლოდ ნაწილობრივ მოახდინა - ყველა ის რეფორმა რაშიც საბჭო და მისი წევრები აქტიურად იყვნენ ჩართულები, წინ მიიწევს - ასეთია ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელის გიორგი ჩერქეზიშვილის პოზიცია.

გიორგი ჩერქეზიშვილი - ინვესტორთა საბჭოს სამდივნოს ხელმძღვანელი