01.Mar .2022 16:22

როგორია დირექტორის პასუხისმგებლობა კრედიტორთა წინაშე?

106
Back

გადახდისუუნარობის საქმეებში კრედიტორთა ინტერესების დაცვაზე და რა როლი აქვს დირექტორს?

სტუმარი: ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”, მმართველი პარტნიორი;