05.Nov .2021 09:17

როგორია ეკონომიკური აქტივობა სფეროების მიხედვით - “თიბისი კაპიტალის” ახალი კვლევა

146
Back

როგორია ეკონომიკური აქტივობა სფეროების მიხედვით - “თიბისი კაპიტალის” ახალი კვლევა

სტუმარი: ირინა კვახაძე - "თიბისი კაპიტალის" კვლევების სამსახურის უფროსი;