23.Nov .2022 18:44

საინვესტიციო ფონდები და კაპიტალის ბაზარი

Back

საინვესტიციო ფონდები და კაპიტალის ბაზარი

სტუმრები: გიორგი გურგენიძე - კაპიტალის ბაზრის განვითარების დეპარტამენტის უფროსი;
თამარ ქურიძე - ,,თიბისი ასეთ მენეჯმენტი", დირექტორი;
ლევან დიასამიძე - ,,ფორსაითის" სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე.