30.Mar .2023 23:12

#საქმიანისაღამო - იანვარ-თებერვალში ბინების გაძვირების გამო, მარტში მოთხოვნა შემცირდა;

Back

იანვარ-თებერვალში ბინების გაძვირების გამო, მარტში მოთხოვნა შემცირდა;
გაიაფდება თუ არა უძრავი ქონება - სექტორის მოლოდინი;
მიგრანტების როლი უძრავი ქონების ბაზარზე;