29.Mar .2021 11:53

სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუარესებული ეკონომიკური პერსპექტივები

281
Back

სასამართლოს გადაწყვეტილებით გაუარესებული ეკონომიკური პერსპექტივები

სტუმრები: დავით კლდიაშვილი - იურისტი;
ეგნატე შამუგია - კვლევითი ცენტრის Gnomon Wise მკვლევარი