23.May .2022 11:58

#საუბრებიავიაციაზე: აეროკლუბი ავიატორი და საავიაციო ტურიზმის ტენდენციები

243
Back

#საუბრებიავიაციაზე: აეროკლუბი ავიატორი და საავიაციო ტურიზმის ტენდენციები

სტუმრები: გიორგი მოლოდინაშვილი - “Geo Sky”-ის ვიცე-პრეზიდენტი ბიზნესის განვითარების დარგში;
მერაბ გუმბერიძე - აეროკლუბ “ავიატორი”-ს დამფუძნებელი;
გიორგი კაკაშვილი - აეროკლუბ “ავიატორი”-ს დამფუძნებელი