23.Nov .2021 13:45

შემოსავლების სამსახური, როგორც ერთ-ერთი კრედიტორი გადახდისუნარიანობის საქმეში

160
Back

შემოსავლების სამსახური, როგორც ერთ-ერთი კრედიტორი გადახდისუნარიანობის საქმეში

სტუმრები: ლაშა ნოდია - “ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორები”, მმართველი პარტნიორი;
თამთა მარგველაშვილი - „ნოდია, ურუმაშვილი და პარტნიორების“ იურისტი;