01.Jul .2022 14:58

ტალანტების პლატფორმა “Skilltape”-ი - ანა ავეჩბა ქალების ნარატივში

Back

ტალანტების პლატფორმა “Skilltape”-ი - ანა ავეჩბა ქალების ნარატივში

სტუმარი: ანა ავეჩბა - პლატფორმა “Skilltape”-ის დამფუძნებელი;